Bērnu, pusaudžu un strādājošo operatīvas sirds izmeklēšanas sistēmas pamatprincipu izstrāde

Finansēts ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas granta palīdzību.

Projekta statuss:

Pabeigts

Partneri:

Mērķis:

Projekta mērķis bija veikt nepieciešamos pētījumus, lai izstrādātu zinātniski pamatotu, uz tehniskiem pētījumiem balstītu, bērnu, pusaudžu un strādājošo operatīvas sirds izmeklēšanas sistēmu.

Rezultāti un secinājumi:

Latvijas bērnu un pusaudžu mērķtiecīga profilaktiskā apskate

Finansēts ar Rietumu Bankas Labdarības Fonda palīdzību.

Projekta statuss:

Pabeigts

Partneri:

Mērķi:

Rezultāti un secinājumi:

Latvijas bērnu un pusaudžu mērķtiecīga profilaktiskā apskate

Finansēts ar SIA "DataPro Group" līdzekļiem.

Projekta statuss:

Pabeigts

Partneri:

Mērķi:

Rezultāti: