GenExis Slovākijā

Pēc Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekta veiksmīgas īstenošanas SIA DataPro Group noslēdza sadarbības līgumu ar ELFA s.r.o. par dalību valsts līmeņa projektos Slovākijā ‘Izglītības procesa modernizācija pamatskolās’ un ‘Izglītības procesa modernizācija vidusskolās’.

Projekta norises laiks: 01/01/2010 – 31/12/2013

Projekta mērķis:

Projekta kopējais mērķis ir veikt izglītības procesu modernizāciju gan pamatskolās, gan vidusskolās visā Slovākijas Republikā, attīstot e-apmācības sistēmu un sagatavojot mūsdienīgu izglītības saturu virtuālajā vidē.

SIA DataPro Group no savas puses nodrošina pilnu piekļuvi GenExis sistēmai (gan skolotāju, gan skolēnu darba videi), kā arī visu nepieciešamo tehnisko atbalstu sistēmas integrēšanai kopējā apmācības sistēmā.

Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts ‘Datorizēta uzdevumu ģenerēšanas un vērtēšanas sistēma matemātikā, fizikā un ķīmijā arodskolām – GenExis’

Finansēts ar Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci granta palīdzību.

Projekta statuss:

Pabeigts

Partneri:

Mērķis:

Projekta galvenais mērķis bija veicināt cilvēkkapitāla attīstību un paaugstināt zināšanu līmeni arodskolu skolēniem matemātikā, fizikā un ķīmijā, izmantojot uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) balstītu uzdevumu ģenerēšanas un vērtēšanas sistēmu GenExis.

Projekta pārējie mērķi bija:

Rezultāti:

Papildus informācija:

http://www.genexiseducation.com