SIA DataPro Group cenšas nepārtraukti attīstīt un pilnveidot savus produktus un pakalpojumus. Uzņēmums ir paredzējis nākotnē izstrādāt VIZI LEARNING - tiešsaistes e-apmācības risinājums bērniem ar īpašām vajadzībām, līdz ar to tiek meklētas iespējas un partneri šī projekta realizācijai.

VIZI LEARNING tiek plānots balstīt uz GENEXIS sistēmas darbības principiem un ieviest sadarbībā ar speciālistiem no speciālajām izglītības iestādēm, lai nodrošinātu sistēmas atbilstību īpašo vajadzību izglītības prasībām. Šādas sistēmas izstrādes nepieciešamība tiek pamatota mūsdienu tendencēm pasaulē, kas rāda, ka pieeja atbilstošām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām var samazināt nevienlīdzību izglītībā, un IKT var būt spēcīgs instruments iekļaujošas izglītības sistēmas nodrošināšanā. Turklāt IKT potenciāls kā individualizētai asistējošai (vai adaptīvai) tehnoloģijai fizisko, sensoro vai intelektuālo vajadzību apmierināšanai ir milzīgs. VIZI LEARNING atbalstīs visas papildu funkcijas, kas ir nepieciešamas veiksmīgas apmācības nodrošināšanai bērniem ar īpašām vajadzībām, un ilgtermiņa skatījumā sistēma varētu nodrošināt izglītības iespējas arī pieaugušajiem.

VIZI LEARNING izstrādes mērķis ir veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju kopējā sabiedrībā. Savukārt SIA DataPro Group šī brīža mērķis ir atrast partnerus visā pasaulē, kas varētu nodrošināt VIZI LEARNING ieviešanu nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī. VIZI LEARNING var būt spēcīgs apmācības instruments tām kompānijām/institūcijām/organizācijām, kuras vēlas izmantot iespēju un lietot IKT kā jaunu veidu speciālās izglītības nodrošināšanai.

Papildus esošajiem un plānotajiem projektiem, SIA DataPro Group ir atvērta jaunām idejām un projektu īstenošanas iespējām. Līdz ar to, ja Jums ir vēlme sadarboties ar mums izglītības vai medicīnas jomā, mēs labprāt uzklausītu Jūsu piedāvājumu.